ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานวันกตัญญูประจำปี 2553
279
11 มี.ค. 2553
202 ประกาศรายชื่อคนพิการมีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาลงบ53 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
08 ก.พ. 2553
203 รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 ก.พ. 2553
204 แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกอบต.กุแหระปี2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
26 ม.ค. 2553
205 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
21 ม.ค. 2553
206 สวัสดิการเบี้ยความพิการ
270
13 ม.ค. 2553
207 ขอเชิญคุณหนูๆและผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2553
271
06 ม.ค. 2553
208 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
24 พ.ย. 2552
209 สัปดาห์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
335
15 มิ.ย. 2552
210 ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญู ประจำปี 2552
449
08 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22