ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
157
05 ต.ค. 2554
202 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
03 ต.ค. 2554
203 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
15 ก.ย. 2554
204 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
19 ม.ค. 2554
205 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
19 ม.ค. 2554
206 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
344
05 ม.ค. 2554
207 ประชาสัมพันธืการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
507
05 ม.ค. 2554
208 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553
356
08 พ.ย. 2553
209 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
04 พ.ย. 2553
210 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
04 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24