ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ก.พ. 2562
42 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ม.ค. 2562
43 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาศ2 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ม.ค. 2562
44 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ธ.ค. 2561
45 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาดิน – ไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 พ.ย. 2561
46 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
23 พ.ย. 2561
47 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 พ.ย. 2561
48 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 ต.ค. 2561
49 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาศ1 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ต.ค. 2561
50 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24