ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561
13
03 ก.ย. 2561
42 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 ส.ค. 2561
43 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ส.ค. 2561
44 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ส.ค. 2561
45 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ก.ค. 2561
46 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ก.ค. 2561
47 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาขนาดใหญ่มากบ้านเสม็ดจวน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ก.ค. 2561
48 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาผิวดินบ้านพรุนูด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 ก.ค. 2561
49 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 พ.ค. 2561
50 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22