ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ถอนประกันสัญญา บริษัททุ่งใหญ่เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ก.พ. 2558
132 ถอนประกันสัญญา หจก.ชิตยะโสคอนตรัคชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ก.พ. 2558
133 ถอนประกันสัญญา หจก.พัทลุง เอสพี การค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ก.พ. 2558
134 ถอนประกันสัญญา หจก.สุขศรัญย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ก.พ. 2558
135 ถอนประกันสัญญา หจก.สุจิเพ็ญรับเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ก.พ. 2558
136 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ก.พ. 2558
137 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 ม.ค. 2558
138 เชิญชวนประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ม.ค. 2558
139 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระภาษีประจำห้วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ธ.ค. 2557
140 ขอเชิญประชุมโครงการหนี้นอกระบบ
97
13 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22