ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนเดือนตุลาคม2499และคนพิการที่ไม่เคลลงทะเบียนมาก่อน
77
15 ต.ค. 2558
132 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ต.ค. 2558
133 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
28 ก.ย. 2558
134 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ก.ย. 2558
135 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ก.ค. 2558
136 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 มิ.ย. 2558
137 แจ้งผลรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2558
108
29 พ.ค. 2558
138 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 เม.ย. 2558
139 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
183
16 เม.ย. 2558
140 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24