ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

     ตามที่สภาฯได้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นั้น

     บัดนี้  สภาฯ ขอรายงานผลการประชุมดังกล่าวให้ทราบ รายละเอียดปรากกฏตามที่ส่งมาด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน