ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาศ3 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 เม.ย. 2562
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ก.พ. 2562
23 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ก.พ. 2562
24 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ก.พ. 2562
25 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ก.พ. 2562
26 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ม.ค. 2562
27 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาศ2 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ม.ค. 2562
28 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ธ.ค. 2561
29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูเขาดิน – ไสเจาะป่า หมู่ที่ 2 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 พ.ย. 2561
30 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22