ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แผนจัดหาพัสดุ/แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 ต.ค. 2562
22 งบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 ต.ค. 2562
23 งบแสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ต.ค. 2562
24 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ต.ค. 2562
25 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 ก.ย. 2562
26 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.ย. 2562
27 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
20 ก.ย. 2562
28 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 ส.ค. 2562
29 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 ก.ค. 2562
30 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24