ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 นัดประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 พ.ย. 2560
82 แผนจัดหาพัสดุ/แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ต.ค. 2560
83 รายงานผลงานสภา ปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 ต.ค. 2560
84 รายงานงบการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
06 ต.ค. 2560
85 ประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ต.ค. 2560
86 ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้บริการนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ต.ค. 2560
87 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ก.ย. 2560
88 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 ก.ย. 2560
89 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ก.ย. 2560
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเขาทะลุ-ควนกลาง(ระยะที่2) ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24