ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ก.ค. 2560
82 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง DBST. สายราชเวช-ห้วยกลาง ระยะที่ 3 ม.3 และ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 มิ.ย. 2560
83 ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 มิ.ย. 2560
84 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ค. 2560
85 รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 พ.ค. 2560
86 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนตำบลกุแหระ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
16 พ.ค. 2560
87 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 พ.ค. 2560
88 แผนการท่องเที่ยว อบต.กุแหระ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
25 เม.ย. 2560
89 อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 เม.ย. 2560
90 ควนแดงริเวอร์ปาร์ค ดาวน์โหลดเอกสาร
221
25 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22