ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 โครงการบุกเบิกถนนสายควนเคี่ยม - นาช้างราด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 มี.ค. 2560
112 รายงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 มี.ค. 2560
113 ประกาศ นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 มี.ค. 2560
114 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
15 มี.ค. 2560
115 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 มี.ค. 2560
116 โครงการบุกเบิกถนนสายควนเคี่ยม – นาช้างราด หมู่ที่ 4 และ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางตามแบบที่ ป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 มี.ค. 2560
117 รายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 ก.พ. 2560
118 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 ก.พ. 2560
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 โครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช-ควนแดง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.พ. 2560
120 การจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
262
06 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24