ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ ปี2562
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ  ขอประชาสัมพันธ์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ ปี 2562" จำนวน 7 แบบ ซึ่งเป็นบ้านแบบอารยสถาปัตย์ จำนวน 3 แบบ และแบบบ้านสำเร็จรูป จำนวน 4 แบบ โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตำบลกุแหระ ซึ่งสามารถนำแบบบ้านตามโครงการดังกล่าว นำมายื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องแนบรายการคำนวณ และไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกลงนามรับรองอีก  โดยสามารถดาว์นโหลดแบบบ้านดังกล่าวได้ทาง www.dpt.go.th

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน