ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ  ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน