ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
07 พ.ค. 2556
102 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลกุแหระ จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
03 เม.ย. 2556
103 ประกาศสอบราคาขยายท่อเมนต์ประปาราชเวช ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
08 มี.ค. 2556
104 สอบราคาจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
30 พ.ค. 2555
105 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
30 พ.ค. 2555
106 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
30 พ.ค. 2555
107 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงส่วนบริการประชาชนและทางลาดสำหรับคนพิกาiองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
30 พ.ค. 2555
108 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้าน จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
30 พ.ค. 2555
109 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสาย สปก.หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
07 ก.พ. 2555
110 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสาย หนองสามสิบ – ขอนพอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
07 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15