ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
30 พ.ค. 2555
102 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงส่วนบริการประชาชนและทางลาดสำหรับคนพิกาiองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
30 พ.ค. 2555
103 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้าน จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
30 พ.ค. 2555
104 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสาย สปก.หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
07 ก.พ. 2555
105 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสาย หนองสามสิบ – ขอนพอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
07 ก.พ. 2555
106 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายแยก ทล ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
07 ก.พ. 2555
107 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบประปาขนาดใหญ่มากบ้านเสม็ดจวน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
07 ก.พ. 2555
108 ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปาบ้านชุมชนหน้าภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
07 ก.พ. 2555
109 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายแปลงทำกิน ซอย1 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
07 ก.พ. 2555
110 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช – ควนแดง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
07 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15