ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ่อโหด– ควนฝามีหมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
25 พ.ค. 2554
122 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่7 และหมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
25 ก.พ. 2554
123 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
25 ก.พ. 2554
124 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวันระยะที่2หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
25 ก.พ. 2554
125 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายเขาทะลุ-ควนกลางหมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
25 ก.พ. 2554
126 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการไทยเข้มแข็ง 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
05 มี.ค. 2553
127 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการไทยเข้มแข็ง 2553/2 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
05 มี.ค. 2553
128 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาบ้านควนประชาสรรค์หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
672
14 พ.ค. 2552
129 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาบ้านควนประชาสรรค์หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
14 พ.ค. 2552
130 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
13 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15