ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการไทยเข้มแข็ง 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
05 มี.ค. 2553
122 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการไทยเข้มแข็ง 2553/2 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
05 มี.ค. 2553
123 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาบ้านควนประชาสรรค์หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
14 พ.ค. 2552
124 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาบ้านควนประชาสรรค์หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
14 พ.ค. 2552
125 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
342
13 พ.ค. 2552
126 หน้าประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
13 พ.ค. 2552
127 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
13 พ.ค. 2552
128 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
13 พ.ค. 2552
129 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าอ่างเก็บนำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
13 พ.ค. 2552
130 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าอ่างเก็บนำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
13 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15