ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราชเวช - ควนแดง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 พ.ย. 2560
22 ข้อมูลรายละเอียดราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราชเวช-ควนแดง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 พ.ย. 2560
23 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ส.ค. 2560
24 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค์ - ทุ่งนาใหญ่ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ส.ค. 2560
25 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ส.ค. 2560
26 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเขาทะลุ - ควนกลาง (ระยะที่ 2) ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ส.ค. 2560
27 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ส.ค. 2560
28 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายชลประทาน (ระยะที่ 2) ม.7 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ส.ค. 2560
29 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชททรีตเมนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 มิ.ย. 2560
30 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชททรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช-ห้วยกลาง ระยะที่ 3 ม.3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15