ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ก.พ. 2561
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ม.ค. 2561
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ธ.ค. 2560
24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสิบ-หนองหว้าหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 พ.ย. 2560
25 ข้อมูลรายละเอียดราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสิบ-หนองหว้าหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 พ.ย. 2560
26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราชเวช - ควนแดง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 พ.ย. 2560
27 ข้อมูลรายละเอียดราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราชเวช-ควนแดง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 พ.ย. 2560
28 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 ส.ค. 2560
29 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายควนประชาสรรค์ - ทุ่งนาใหญ่ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 ส.ค. 2560
30 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15