ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 หน้าประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
13 พ.ค. 2552
132 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
13 พ.ค. 2552
133 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
13 พ.ค. 2552
134 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าอ่างเก็บนำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
13 พ.ค. 2552
135 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าอ่างเก็บนำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
13 พ.ค. 2552
136 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนหลังวัดภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
13 พ.ค. 2552
137 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนหลังวัดภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
13 พ.ค. 2552
138 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเทียบเรือ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
23 มี.ค. 2552
139 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 ต.กุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
20 มี.ค. 2552
140 สอบราคาโครงการถนน หมู่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
20 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15