ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ต.ค. 2558
42 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุม อบต.กุแหระ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 ก.ย. 2558
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 ก.ย. 2558
44 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายหนองหว้า-ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 ก.ย. 2558
45 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายบ้านเสม็ดจวน-ห้วยกลาง ม.4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 ก.ย. 2558
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายบ้านเสม็ดจวน-ห้วยกลาง ม.4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
02 ก.ย. 2558
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
02 ก.ย. 2558
48 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.กุแหระ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 ส.ค. 2558
49 สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านควนประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ส.ค. 2558
50 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
13 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15