ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายบ้านเสม็ดจวน-ห้วยกลาง ม.4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ก.ย. 2558
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ก.ย. 2558
43 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.กุแหระ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 ส.ค. 2558
44 สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านควนประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 ส.ค. 2558
45 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 ส.ค. 2558
46 รายการแสดงราคากลางคูระบายน้ำบ้านควนประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 ส.ค. 2558
47 รายการแสดงราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 ส.ค. 2558
48 รายการแสดงราคากลางปรับปรุงอาคาร อบต.กุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
13 ส.ค. 2558
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ่อโหด-ควนฝามี หมู่ที่1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 ก.ค. 2558
50 บัญชีแยกรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15