ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 หน้าประกาศโครงการขยายเขตประปาหมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
26 ม.ค. 2552
142 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการประปา หมู่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
26 ม.ค. 2552
143 หน้าประกาศโครงการขยายเขตประปาหมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
26 ม.ค. 2552
144 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการประปา หมู่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
26 ม.ค. 2552
145 ประกาศโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
30 ธ.ค. 2551
146 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
408
07 พ.ค. 2551
147 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลโครงการประปา หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
20 ธ.ค. 2550
148 การประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
26 พ.ย. 2550
149 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลโครงการประปา หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
00 พ.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15