ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน - ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 มิ.ย. 2558
62 แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน - ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 มิ.ย. 2558
63 แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน - ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ 02 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 มิ.ย. 2558
64 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยต้นไทร หมู่ที่ 4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 เม.ย. 2558
65 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนไม้แก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 เม.ย. 2558
66 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหินเพิง หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
20 เม.ย. 2558
67 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 มี.ค. 2558
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 ก.พ. 2558
69 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสองแพรก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 ม.ค. 2558
70 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนควนประชาสรรค์–โรงเรียนบ้านบ่อปลา หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15