ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช-ควนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 มิ.ย. 2558
62 แบบประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช-ควนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 มิ.ย. 2558
63 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนพน หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 มิ.ย. 2558
64 แบบแสดงราคากลางงานก่อส้าง โครงการบุกเบิกถนนสายควนพน หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 มิ.ย. 2558
65 แบบแสดงราคากลางงานก่อส้าง โครงการบุกเบิกถนนสายควนพน หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 มิ.ย. 2558
66 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน - ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
05 มิ.ย. 2558
67 แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน - ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 มิ.ย. 2558
68 แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายวัน - ภูเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ 02 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 มิ.ย. 2558
69 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยต้นไทร หมู่ที่ 4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
21 เม.ย. 2558
70 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนไม้แก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15