ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายการแสดงราคากลางคูระบายน้ำบ้านควนประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 ส.ค. 2558
52 รายการแสดงราคากลางปรับปรุงสนามกีฬา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
13 ส.ค. 2558
53 รายการแสดงราคากลางปรับปรุงอาคาร อบต.กุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 ส.ค. 2558
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ่อโหด-ควนฝามี หมู่ที่1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ก.ค. 2558
55 บัญชีแยกรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 ก.ค. 2558
56 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
13 ก.ค. 2558
57 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช-จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 ก.ค. 2558
58 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรัล แย้มมะลิ หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 ก.ค. 2558
59 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขานุ้ย-ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 มิ.ย. 2558
60 แบประมาณราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขานุ้ย-ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15