ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ก.ค. 2558
52 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช-จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 ก.ค. 2558
53 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรัล แย้มมะลิ หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ก.ค. 2558
54 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขานุ้ย-ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 มิ.ย. 2558
55 แบประมาณราคางานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขานุ้ย-ทะเลสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 มิ.ย. 2558
56 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช-ควนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 มิ.ย. 2558
57 แบบประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายราชเวช-ควนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 มิ.ย. 2558
58 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนพน หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 มิ.ย. 2558
59 แบบแสดงราคากลางงานก่อส้าง โครงการบุกเบิกถนนสายควนพน หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 มิ.ย. 2558
60 แบบแสดงราคากลางงานก่อส้าง โครงการบุกเบิกถนนสายควนพน หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15