ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 พ.ย. 2557
72 ประกาศกอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ(ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 ต.ค. 2557
73 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 7 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 ต.ค. 2557
74 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายหนองสามสิบ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ต.ค. 2557
75 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านราชเวช หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 ต.ค. 2557
76 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำดิบประปาบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 หมู่ที่ 7 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 ส.ค. 2557
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางปรน หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ส.ค. 2557
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 ส.ค. 2557
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 4 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 ส.ค. 2557
80 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15