ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยหินเพิง หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 เม.ย. 2558
72 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
05 มี.ค. 2558
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ก.พ. 2558
74 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสองแพรก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 ม.ค. 2558
75 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนควนประชาสรรค์–โรงเรียนบ้านบ่อปลา หมู่ที่ 1 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
28 พ.ย. 2557
76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
138
20 พ.ย. 2557
77 ประกาศกอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ(ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 ต.ค. 2557
78 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 7 ตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 ต.ค. 2557
79 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายหนองสามสิบ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
10 ต.ค. 2557
80 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน สายบ้านราชเวช หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15