ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (DBST) สายบ้านนายจรัญ แย้มมะลิ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 ส.ค. 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายสปก. ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ส.ค. 2563
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (DBST) สายควนยางงาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 เม.ย. 2563
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายแยกซอยท่าดิน - คลองสินปุน หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 มี.ค. 2563
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น (D.B.S.T.) สายราชเวช - จุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 3โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 มี.ค. 2563
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สายเสม็ดจวน-วังหินลับ ม.4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 มี.ค. 2563
7 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสินปุนไปจรดสายทุ่งใหญ่ - ลำทับ หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 มี.ค. 2563
8 ก่อสร้างถนนลาดยางแบเซอร์เฟรชทรีตเมนต์สองชั้น(DBST) สายควนแตระ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 ก.ย. 2562
9 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน จฬภ.3 ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ก.ย. 2562
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น(D.B.S.T.) สาย สปก.ระยะที่ 5 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16