ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 มี.ค. 2565
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ก.พ. 2565
4 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายบ้านนางสงวน-นางเงิน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
06 ม.ค. 2565
5 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายฝายน้ำล้น ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
06 ม.ค. 2565
6 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายเขานุ้ย-ทะเลสองห้อง ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
06 ม.ค. 2565
7 ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนฯ(DBDT)สายเขาทะลุ-ควนกลาง ระยะที่ 3 ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ม.ค. 2565
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ม.ค. 2565
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 ธ.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19