ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นัดประชุมสภา สมัย;วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
23 ก.ย. 2564
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ก.ย. 2564
3 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 ก.ย. 2564
4 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 ส.ค. 2564
5 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ก.ค. 2564
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 พ.ค. 2564
7 รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 เม.ย. 2564
8 ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 มี.ค. 2564
9 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 มี.ค. 2564
10 การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28