ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
14 พ.ย. 2562
2 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ต.ค. 2562
3 ประชาสัมพันธ์ โครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ต.ค. 2562
4 งบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2562
5 งบแสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ต.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.กุแหระ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ก.ย. 2562
8 รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ก.ย. 2562
9 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ก.ย. 2562
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22