ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นัดประชุมสภา สมัย;วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

                  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิตารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 132 คน