เลือกตั้งท้องถิ่น
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 -8 (ส.ถ. 4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 ต.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ (ส.ถ. 4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
22 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ (ส.ถ. 4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ต.ค. 2564
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลืองตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า :