เลือกตั้งท้องถิ่น
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลืองตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

เรื่อง  การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลืองตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ

 

การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน