เลือกตั้งท้องถิ่น
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
  รายละเอียด :
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน