ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหะได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประตำปีงบประมาณ 2565 และนายอำเภออนุมัติ นายกลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน