ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564
  รายละเอียด :

       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน