ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

🌻🌻ข่าวประชาสัมพันธ์ 🌻🌻 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 📍 ในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม นี้ 🌈❄☃️ ⏱ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ความร่วมมือและรายละเอียด เกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์แก่พนักงานสำรวจ เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต่อไป 🏤 🏘 🏡 🏢

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน